Sdr. Nærå Jagtforening.

Arrangementer Sdr. Nærå Jagtforening.

2021.

              Da der grundet COVID-19 kan komme restriktioner, og dermed ændringer eller andet i forbindelse med vores arrangementer. 

Kan disse findes på vores hjemmeside.

                      Ordinær Generalforsamling.

Sdr. Nærå Jagtforening afholder ordinær generalforsamling fredag d. 4. marts 2022. kl. 19.00. i "Skydehuset", Kirkevej 14, 5792 Årslev.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste fjorten dage før.

Efter generalforsamlingen serveres der lidt godt til ganen, så husk, at der skal medbringes service.

Der er tilmelding til Jens Thomsen 40 95 25 25 senest d. 01. marts 2022.

Kom og sæt dit præg på næste års begivenheder, kun ved at møde op kan man få indflydelse på hvad der sker i vores jagtforening, så mød op, og giv din mening tilkende.

Dagsorden.

01. Velkomst.

02. Valg af dirigent.

03. Formandens beretning.

04. Fremlæggelse af regnskab.

05. Valg til bestyrelsen.

På valg er:      

Joachim Lisby (Ønsker ikke genvalg).      

Per Andersen. (Modtager genvalg).           

06. Valg af suppleanter.

På valg er:

Troels Grøftehauge. (?)

07. Valg af Bilagskontrollant.

På valg er:       

Frank Hansen. (Modtager genvalg)                           Anders Olsen. (Modtager genvalg)

08. Valg af bilagskrontrollantsuppleant.

På valg er:

Tom Kølerfeldt. (Modtager genvalg)                 

09. Indkommende forslag.

10. Fastsættelse af kontingent for 2023.      

11. Eventuelt.            

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.

P.b.v.
Jens Thomsen.
          
     

Arbejdsdag på skydebanen.

Lørdag d. 12. marts 2022. kl. 10.00 er der arbejdsdag på skydebanen og i Hestehaveskoven.   

Vi mødes på skydebanen kl. 09.30. til en tår kaffe og et rundstykke.  

Hvis folk har værktøj må dette gerne medbringes. Det oplyses på generalforsamlingen hvad der skal laves.                              


        Indskydning af jagtrifler m.m.

Der afholdes indskydning af jagtrifler lørdag d. 7. maj 2022. på Ibjerget.
Der vil være indskydning fra kl. 10.00. til kl. 12.00.
Efter middag ca. kl. 12.30. vil der resten af dagen være mærke- og pokalskydning. Det er kun foreningsmedlemmer der kan vinde pokalen.

Foreningens medlemmer kan på dagen deltage i lotteriet om dette års bukke- og dåvildtjagt.

Der kan på dagen købes øl, vand og grill - selv- medister til favorabel priser.
Man medbringer selv ammunition.
Gyldig jagttegn og våbentilladelse skal fremvises.

OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS.
TALON FRA PROGRAMMET SKAL BRUGES, OG VÆRE INDLEVERET SENEST KL. 12.00. LODTRÆKNINGEN FINDER STED KL. 12.30., OG MAN SKAL VÆRE TILSTEDE.

                   Instruktør: Bent Hundstrup.P.u.v.
Jens Thomsen.

Tur til Lejbølle Hjortebane.

Vi har som sidste år lavet en tur til Lejbølle Hjortebane.

Vi håber at I vil støtte op om denne tur.

  Lørdag d. 11. juni 2022 har vi lejet Hjortebanen 3 timer fra

kl. 14.00. – kl. 17.00.

Vi mødes kl. 13.30. på Hjortebanen.

Hvis der er stemning for det, vil der efter endt skydning kl. 17.00. vil der være 3 stk. smørrebrød til hver.

Hvis man ønsker smørrebrød, SKAL dette oplyses ved tilmelding.

Alt dette kan fås til den lille pris af 150,00 kr.

  Ammunition, flugtskydning samt drikkelse er IKKE med i prisen.

Der er bindende tilmelding senest mandag d. 7. juni 2022.

 Jens Thomsen.

40952525

Vi mødes ved ”Skydehuset” på Kirkevej kl. 12.30                                  

Her vil der være mulighed for samkørsel.                                   Sommerfest.


Sdr. Nærå Jagtforening har den glæde at invitere medlemmer, lodsejere og deres kærester, ægtefæller til sommerfest i Spejderhytten i Hestehaveskoven fredag d. 24. juni. 2022. kl. 17.30.

                                                          Menu.

.
                                        Salatbar.
                                 Kaffe m. små kager.
                                  Fri øl, vin og vand.

Dette kan fås til den ufattelige pris af 150,00 kr. pr. person.


                                  Grillet pattegris

Bindende tilmelding til bestyrelsen senest d. 1. juni 2022.

P.b.v.

Jens Thomsen.

Træning / Flugtskydning.

Sdr. Nærå Jagtforening i år tilbyde flugtskydning, og det finder sted lørdag d. 10. sep. 2022. kl. 10.00. - 16.00.           
Der vil d. 10 . sep. 2022 være mulighed for følgende skydninger;
Hovedskydning, trap og hvad vi ellers finder på.
Der kan købes øl, vand og grill - selv - medister.

Skydningen er på marken ved Blæsbjerggyden.

Instruktør: oplyses.

Aflysning kan evt. ske, da der skal graves grus på marken.

P.u.v.
Jens Thomsen.
       
   
   

                                     Fællesjagt.Der er for foreningens medlemmer planlagt fællesjagt i Hestehaveskoven følgende dage:
Lørdag d. 12. nov.22. kl. 10.00.
Lørdag d. 10. dec.22. kl. 10.00.
*) Suppejagt.
Lørdag d. 21. jan.23. kl. 10.00.

For deltagelse betales 50,00 kr. ved jagtens start, og for lodsejere betales 20,00 kr.
Efter jagten tager vi i "Skydehuset", her vil vi spise vores madpakker, for de som har lyst vil der være mulighed for et slag kort.

 
*) Prisen for de gule ærter d. 21. jan.23. er her 100,00 kr. alt incl.

Der er her bindende tilmelding til Jens Thomsen senest d. 02. jan.23.

Man medbringer selv service.

P.u.v.
Jens Thomsen.

Thor Mårtensson 29.01.2019 18:28

Med venlig hilsen

Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug

Jens Thomsen 29.01.2019 20:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug.
Att.: Thor Mårtenson.

Du kan enten kontakte Tarup/Davinde I/S, de har fået datoer for skydning, eller kig under skydebane udlejes.

Thor Mårtensson 29.01.2019 18:27

Til Sdr. Nærå Jagtforenning.
Vi sidder netop nu og er ved at planlægge træningsdage, cykelløb og spordage og vil i den forbindelse bede om datoerne for skydning

Jørgen Andersen 05.02.2016 20:45

Lørdag d. 30.05.16.
Er ikke en lørdag

Jørgen Andersen 02.02.2016 16:59

Fællesarrangement med Skytteforeningen.

Lørdag d. 28.04.16. fra kl. 12.00. er der fællesarrangement med Årslev
Den 28 er ikke en lørdag

Jørgen Andersen 29.07.2014 23:44

Sdr. Nærå Jagtforening afholder lørdag d. 31.8.2014
Er det ikke d. 30. 8.2014

Nyeste kommentarer

11.10 | 07:56

Hej Finn. Skydebanen er godkendt til kaliber 30. (7,62). M.v.h. Jens Thomsen.

10.10 | 06:42

Hvad kaliber er banen godkendt til?

29.01 | 20:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug. Att.: Thor Mårtenson. Du kan enten kontak...

29.01 | 18:28

Med venlig hilsen Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug