Sdr. Nærå Jagtforening.

Jens Thomsen 29.01.2019 20:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug.
Att.: Thor Mårtenson.

Du kan enten kontakte Tarup/Davinde I/S, de har fået datoer for skydning, eller kig under skydebane udlejes.

Thor Mårtensson 29.01.2019 18:27

Til Sdr. Nærå Jagtforenning.
Vi sidder netop nu og er ved at planlægge træningsdage, cykelløb og spordage og vil i den forbindelse bede om datoerne for skydning

Jørgen Andersen 05.02.2016 20:45

Lørdag d. 30.05.16.
Er ikke en lørdag

Jørgen Andersen 02.02.2016 16:59

Fællesarrangement med Skytteforeningen.

Lørdag d. 28.04.16. fra kl. 12.00. er der fællesarrangement med Årslev
Den 28 er ikke en lørdag

Jørgen Andersen 29.07.2014 23:44

Sdr. Nærå Jagtforening afholder lørdag d. 31.8.2014
Er det ikke d. 30. 8.2014

Arrangementer Sdr. Nærå Jagtforening.

2024

              

                      Ordinær Generalforsamling.

Sdr. Nærå Jagtforening afholder ordinær generalforsamling fredag d. 1. marts 2024. kl. 19.00. i "Skydehuset", Kirkevej 14, 5792 Årslev.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste fjorten dage før.

Efter generalforsamlingen serveres der lidt godt til ganen, så husk, at der skal medbringes service.

Der er tilmelding til Jens Thomsen 40 95 25 25 senest d. 26. feb. 2024.

Kom og sæt dit præg på næste års begivenheder, kun ved at møde op kan man få indflydelse på hvad der sker i vores jagtforening, så mød op, og giv din mening tilkende.

Dagsorden.

Ordinær generalforsamling fredag d. 1. marts 2024.

Dagsorden.

 

  1. Velkomst.
  2. Valg af dirigent / stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab.
  5. Valg til bestyrelsen.

          På valg er:

         Tom Kølerfeldt. Modtager genvalg.

         Per Andersen. Modtager genvalg.

     6. Valg af suppleanter.

         På valg er:

         Troels Grøftehauge. Modtager genvalg.

     7. Valg af Billagskontrollanter

         På valg er:

         Frank Hansen. Modtager genvalg.

         Anders Olsen. Modtager genvalg.

     8. Valg af Billagskontrollantsuppleant.

         På valg er:

         Joachim Lisby. Modtager genvalg.

     9. Indkommende forslag.

  • Ved deltagelse i foreningens arrangementer skal forplejning så som øl, vand, pølser, suppe m.v. købes af foreningen for at støtte denne.
  • Ved fællesjagter køber skytten som udgangspunkt det vildt, som er skudt og hvis skytten ikke er interesseret, men andre er, så køber den, der aftager vildtet til de priser, som er fastlagt af foreningen.

   10. Fastsættelse af kontingent for 2025.

   11. Evt.

Se hjemmeside www.sdr-naeraa-jagtforeningBestyrelsen håber på et stort fremmøde.


P.b.v.
Jens Thomsen.
          
     

Arbejdsdag på skydebanen.

Lørdag d. 9. marts 2024. kl. 10. er der arbejdsdag på skydebanen og i Hestehaveskoven.   

Vi mødes på skydebanen kl. 09.00. til en tår kaffe og et rundstykke.  

Hvis folk har værktøj må dette gerne medbringes. Det oplyses på generalforsamlingen hvad der skal laves.                              


        Indskydning af jagtrifler m.m.

Der afholdes indskydning af jagtrifler lørdag d. 4. maj 2024. på Ibjerget.
Der vil være indskydning fra kl. 10.00. til kl. 12.00.
Efter middag ca. kl. 12.30. vil der resten af dagen være mærke- og pokalskydning. Det er kun foreningsmedlemmer der kan vinde pokalen.

Foreningens medlemmer kan på dagen deltage i lotteriet om dette års bukke- og dåvildtjagt.

Der kan på dagen købes øl, vand og grill - selv- medister til favorabel priser.
Man medbringer selv ammunition.
Gyldig jagttegn og våbentilladelse skal fremvises.

OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS, OBS.
TALON FRA PROGRAMMET SKAL BRUGES, OG VÆRE INDLEVERET SENEST KL. 12.00. LODTRÆKNINGEN FINDER STED KL. 12.30., OG MAN SKAL VÆRE TILSTEDE.

                   Instruktør: Bent Hundstrup.P.u.v.
Jens Thomsen.

Træning / Flugtskydning.

Sdr. Nærå Jagtforening i år tilbyde flugtskydning, og det finder sted lørdag d. 14. sep. 2024. kl. 10.00. - 16.00.           
Der vil d. 14. sep. 2024 være mulighed for følgende skydninger;
Hovedskydning, trap og hvad vi ellers finder på.
Der kan købes øl, vand og grill - selv - medister.

Skydningen er på marken ved Blæsbjerggyden.

Instruktør: oplyses.Der er for foreningens medlemmer planlagt fællesjagt i Hestehaveskoven følgende dage:
Lørdag d. 9. nov.24. kl. 10.00.
Lørdag d. 7. dec.24. kl. 10.00.
*) Suppejagt.
Lørdag d. 25. jan.25. kl. 10.00.

For deltagelse betales 50,00 kr. ved jagtens start, og for lodsejere betales 20,00 kr.
Efter jagten tager vi i "Skydehuset", her vil vi spise vores madpakker, for de som har lyst vil der være mulighed for et slag kort.

 
*) Prisen for de gule ærter d. 25. jan. 25. er her 150,00 kr. alt incl.

Der er her bindende tilmelding til Jens Thomsen senest d. 13. jan.25.

Aflysning kan evt. ske, da der skal graves grus på marken.

P.u.v.
Jens Thomsen.
       


 

Lav dine egne vildtpølser.

 

Til dem som ikke vil gå i kast eller har de maskiner som der skal bruges til at lave sine egne vildtpølser, tilbyder Niels Pultz fra Årslev Forsamlings & Kulturhus at stille køkken, maskiner, krydderier, svinetarm, spæk, rygning af pølser, kortsagt alt hvad der skal bruges til rådighed.

Der er plads til max. 10 deltagere, og hver deltager skal medbringe min. 5. kg. rent vildtkød, det kan f.eks. være krondyr, rå- og dådyr, fasan, harer, ænder og vildsvin eller hvad man nu har liggende.

Hvis der f.eks. er en som ikke har 5 kg. og en anden har 10 kg.

Så aftaler de bare at dele de 10 kg.

 

Arrangementet er fredag d. 29. nov. 2024.

Det starter kl. 17.00. 

Prisen er 600,00 kr. pr. deltager.

Med i prisen er der at let måltid mad.

Der er bindende tilmelding til Jens Thomsen senest lørdag d. 9. nov. 2024.

 

Jens Thomsen. Tlf. 40952525.

Mail. jaeger.thomsen@aarslevnet.dk.

 

    
   

                                     Fællesjagt.

Man medbringer selv service.

P.u.v.
Jens Thomsen.

Thor Mårtensson 29.01.2019 18:28

Med venlig hilsen

Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug

Nyeste kommentarer

11.10 | 07:56

Hej Finn. Skydebanen er godkendt til kaliber 30. (7,62). M.v.h. Jens Thomsen.

10.10 | 06:42

Hvad kaliber er banen godkendt til?

29.01 | 20:00

Til Tarup/Davinde Sporlaug. Att.: Thor Mårtenson. Du kan enten kontak...

29.01 | 18:28

Med venlig hilsen Thor Mårtensson, Tarup Davinde Sporlaug